Formát PDF

Pokud nemáte povinnost podat daňové přiznání elektronicky, pak můžete formulář ve formátu PDF vytiskout, podepsat a doručit na příslušný úřad osobně nebo poštou. Přiznání či jiné podání ve formátu PDF slouží také k předání informace o tom, co obsahuje podání ve formátu XML.

Informace o tom, kdo má povinnost podat daňové přiznání či jiné tvrzení elektronicky, naleznete u popisu formátu XML U podání pro správu sociálního zabezpečení a zdravotní pojišťovny se můžete libovolně rozhodnout, zda je podáte písemně nebo elektronicky.