Oznámení o odstoupení od smlouvy – vzor

Adresát: eDane s.r.o.

se sídlem Prvního pluku 320/17, Karlín, 186 00 Praha 8

IČ 02989620

email: edane@taxvision.cz

 

Oznamuji, že tímto odstupuji od smlouvy o poskytnutí těchto služeb:

 

Datum objednání/datum obdržení:

 

Jméno a příjmení spotřebitele:

Adresa spotřebitele:

Podpis spotřebitele (pouze pokud je tento formulář zasílán v listinné podobě)

Datum: