Služby

Daň z příjmů

PŘIZNÁNÍ K DANI Z PŘÍJMU FYZICKÝCH OSOB
Pouze zaměstnanec
souběh zaměstnání 500 Kč
OSVČ
jen příjmy z podnikání 1400 Kč
Zaměstnanec s ostatními příjmy
mimo podnikání (pronájem, ostatní příjmy) 1400 Kč
OSVČ s ostatními příjmy
včetně zaměstnání, pronájmů a jiných příjmů 1900 Kč
Osoby s příjmy z pronájmu
zaměstnanci, důchodci, studenti,.... 1400 Kč
Studenti a osoby na rodičovské
včetně zaměstnání, pronájmů a jiných příjmů 1900 Kč
Přehled o příjmech a výdajích OSVČ
pro správu sociálního zabezpečení 750 Kč společně i pro zdravotní pojišťovny 1 250 Kč
Přehled o příjmech a výdajích OSVČ
pro zdravotní pojišťovny 750 Kč společně i pro správu sociálního zabezpečení 1 250 Kč
Plná moc pro daňového poradce
prodloužení termínu pro podání přiznání 2900 Kč
PŘIZNÁNÍ K DANI Z PŘÍJMU PRÁVNICKÝCH OSOB
Plná moc pro daňového poradce
prodloužení termínu pro podání přiznání 5000 Kč

Zdanění nemovitostí

DPH

Daň z nabytí nemovitostí
dříve daň z převodu nemovitostí 1900 Kč
Kontrolní hlášení od 500 Kč *
Souhrnné hlášení od 500 Kč *

Ostatní daně

Ostatní žádosti

* konečná cena je závislá na množství dokumentů