Přiznání k dani z nabytí nemovitosti

KDO MUSÍ PODÁVAT

Přiznání k dani z nabytí nemovitých věcí podává od 1.11.2016 kupující a je povinen také daň uhradit. V období od 1.1.2015 do 31.10.2016 se mohly smluvní strany v kupní smlouvě dohodnout, kdo je poplatníkem daně. Pokud nebylo ve smlouvě uvedeno, byl povinen přiznání podat a daň zaplatit prodávající.

UPOZORNĚNÍ

Přiznání podáváme tomu finančnímu úřadu, na jehož území se nemovitost nachází.

FORMULÁŘ

Jedná se o přiznání 25 5410 MFin 5410, aktuální vzor najdete zde

TERMÍNY

  • Přiznání je třeba odevzdat nejpozději tři měsíce od data prodeje.
  • Daň musíte zaplatit na účet č. 7691-matrika Vašeho finančního úřadu, VS je IČO firmy nebo RČ osoby.

PODKLADY

Pro správné vyplnění daňového přiznání budete potřebovat tyto podklady. Pozorně si přečtěte podrobnosti, podklady můžete přiložit k objednávce v libovolné formě (pdf, excel, word, xml, jpg, ….):
  • Kupní či jiná smlouva, podle které došlo k nabytí věcí.
  • Stáří nemovitosti, pokud není napsáno ve znaleckém posudku.
  • Znalecký posudek, pokud ho můžete poskytnout.