Přiznání k dani z nemovitých věcí

KDO MUSÍ PODÁVAT

Daň z nemovitosti podává každý (v případě společného jmění manželů nebo více spoluvlastníků jen jeden z nich), kdo k 31. 12. minulého roku vlastnil nemovitost a v minulosti přiznání ještě nepodával, nebo podával, ale změnila se skutečnost nutná k vyměření daně (smrt jednoho z manželů, rozvod, nabytí nebo prodej další nemovitosti).

UPOZORNĚNÍ

Daňové přiznání podáváme tomu finančnímu úřadu, na jehož území se nemovitost nachází. Nepřihlíží se tedy k adrese trvalého pobytu.

FORMULÁŘ

Jedná se o přiznání 25 5414 MFin 5414, aktuální vzor najdete zde

TERMÍNY

  • Přiznání je třeba odevzdat vždy do 31. 1. dalšího roku.
  • Jestliže nebyl zápis do katastru nemovitostí učiněn do 31. 12., musí poplatník podat daňové přiznání 3 měsíce po zápisu.
  • Daň musíte zaplatit na účet č. 7755-matrika Vašeho finančního úřadu, VS je IČO firmy nebo RČ osoby.

PODKLADY

Pro správné vyplnění daňového přiznání budete potřebovat tyto podklady. Pozorně si přečtěte podrobnosti, podklady můžete přiložit k objednávce v libovolné formě (pdf, excel, word, xml, jpg, ….):
  • Název katastrálního území a číslo listu vlastníků (LV).
  • Adresa poplatníka daně, pokud je jiná než v LV.
  • Jaký je váš právní vztah k pozemku, vyberte si z dané nabídky: V–vlastník; SV–spoluvlastník; PH-právo hospodaření; SPH-právo hospodaření pro více subjektů; VYP–výpůjčka; SVYP-výpůjčka pro více subjektů; POF-podílový fond; VF-svěřenský fond; PSV-fond obhospodařovaný penzijní společností; N–nájemce; U–uživatel; PACH–pachtýř; STAV–stavebník.
  • U staveb je potřeba znát zastavěnou plochu v m2 a počet pater.
  • Datum zápisu do katastru nemovitostí, jestliže přiznáváte zdanitelné stavby nebo jednotky v pozdějším termínu z důvodu dědického řízení.