Přiznání k silniční dani

KDO MUSÍ PODÁVAT

Každý, kdo pro svou ekonomickou činnost jako OSVČ nebo firma (právnická osoba) používá motorové vozidlo a dává si do nákladů výdaje spojené s provozem tohoto vozidla. Nezáleží, zda jen paušálem, nebo skutečnými výdaji, jestli je v majetku, nebo je jen „půjčené“.

UPOZORNĚNÍ

V případě, že platí silniční daň zaměstnavatel za auto zaměstnance, kterému proplácí cestovní náhrady, lze použít i denní sazbu 25 Kč za den použití vozidla (co je výhodnější).
  Pro silniční daň platí povinnost platit zálohy a to ve výši jedné čtvrtiny z celkové částky vždy k 15. dubnu, 15. červnu, 15. říjnu, 15. prosinci. V případě, že máte jen jedno vozidlo, doporučujeme vám zaplatit do 15. dubna celou částku, aby jste na to nezapomněli.

  FORMULÁŘ

  Jedná se o přiznání 25 5407 MFin 5407, aktuální vzor najdete zde

  TERMÍNY

  PODKLADY

  Pro správné vyplnění daňového přiznání budete potřebovat tyto podklady. Pozorně si přečtěte podrobnosti, podklady můžete přiložit k objednávce v libovolné formě (pdf, excel, word, xml, jpg, ….):
  • Scany velkých technických průkazů všech vozidel.
  • Číslo účtu, z kterého byly hrazeny zálohy.
  • Výše záloh, které jste v daném roce na silniční dani zaplatili i s termínem platby.
  • Loňské DP, pokud existuje. Tato položka je nepovinná, usnadní vyplňování.
  • Jestliže jste propláceli svým zaměstnancům cestovní náhrady, při použití jejich soukromého vozidla, spočítejte počet dnů a SPZ vozidla, o která se jedná. Denní sazbu můžete použít jen u 5 vozidel. Za každý den platíte daň 25 Kč.