Přiznání k dani z příjmů - jen zaměstnání

KDO MUSÍ PODÁVAT

Každý zaměstnanec, který
 • měl souběh zaměstnání, to znamená, že měl dvě a více zaměstnání během roku a to tak, že se tato zaměstnání překrývala, tedy ne že v jednom skončil a začal v dalším. Jako zaměstnání se berou i dohody o provedení práce (pokud jste si při nich vydělali více jak 10 000 Kč v nějakém měsíci) a dohody o provedení činnosti.
 • měl solidární daň , tedy v nějakém měsíci měl hrubou mzdu větší než 103.768 Kč, zaměstnavatel mu srazil k běžné dani ještě daň ve výši 7 %
 • nepodepsal v zaměstnání PROHLÁŠENÍ POPLATNÍKA DANĚ Z PŘÍJMŮ FYZICKÝCH OSOB ZE ZÁVISLÉ ČINNOSTI A Z FUNKČNÍCH POŽITKŮ.
 • nepodepsal v zaměstnání žádost o vyrovnání daně, na formuláři PROHLÁŠENÍ POPLATNÍKA na straně čtyři
V ostatních případech vám vyúčtování daně provede vaše mzdová účtárna.

UPOZORNĚNÍ

 • Máte právo podepsat PROHLÁŠENÍ POPLATNÍKA DANĚ Z PŘÍJMŮ FYZICKÝCH OSOB ZE ZÁVISLÉ ČINNOSTI A Z FUNKČNÍCH POŽITKŮ (takzvaný růžový papír) jen u jednoho zaměstnavatele v průběhu roku, tedy pokud máte souběh zaměstnání, neměli byste tento formulář podepsat dvakrát.
 • Prohlášení můžete podepsat do 25. 1. daného roku, abyste měli právo na měsíční slevu na dani, popř. daňový bonus.
 • Od roku 2014 se zavádí nová sleva, tzv. školkovné. Rodiče si mohou od daňového základu odečíst výdaje na umístnění vyživovaného dítěte v předškolním zařízení. Výše slevy je limitována viz podrobné informace níže.
 • FORMULÁŘ

  Jedná se o přiznání 25 5405 MFin 5405 se všemi přílohami, aktuální vzor najdete zde

  TERMÍNY

  1.4.
  • Přiznání je třeba odevzdat vždy do 1. 4. dalšího roku.
  • Jestliže jste požádali o pomoc daňového poradce, pak musíte do 1. 4. dalšího roku odevzdat na finančí úřad plnou moc a daňové přiznání pak odevzdat do 1. 7.
  • Daň musíte zaplatit na účet č. 721-matrika vašeho finančního úřadu, VS je RČ.

  PODKLADY

  Pro správné vyplnění daňového přiznání budete potřebovat tyto podklady. Pozorně si přečtěte podrobnosti, podklady můžete přiložit k objednávce v libovolné formě (pdf, excel, word, xml, jpg, ….):
  • Podklady pro zjištění základu daně:
   • Potvrzení o zdanitelných příjmech ze závislé činnosti a z funkčních požitků od všech zaměstnavatelů (pokud jste byl/a zaměstnán/a).
  • Podklady pro slevy na dani:
   • Jméno a RČ manžela/ky, jestliže žádáte o uplatnění slevy na manžela/ku a nemá vlastní příjem převyšující za daný rok 68.000 Kč.
   • Potvrzení, že jste držitelem průkazu ZTP/P.
   • Jméno a RČ dětí, které žijí s vámi ve společné domácnosti, a vy žádáte o daňové zvýhodnění. Pokud v domácnosti žije více poplatníků, může daňové zvýhodnění uplatnit pouze jeden z nich.
   • Potvrzení, že jste byl v daném roce studentem.
  • Podklady pro odčitatelné položky ze základu daně:
   • Potvrzení o předání finančního daru neziskové organizaci. Aby bylo možné dar uznat jako odčitatelnou položku musí úhrnná hodnota daru (darů) ve zdaňovacím období přesáhnout 2 % ze základu daně anebo činit alespoň 1.000 Kč. V úhrnu lze odečíst nejvýše 10 % ze základu daně.
   • Potvrzení o výši zaplacených úroků na stavební spoření nebo hypotéku, maximální částka je 300.000 Kč nebo 25.000 Kč za měsíc, kdy jste úroky spláceli.
   • Potvrzení o výši příspěvku na penzijní připojištění a či pojištění, maximální částka, kterou lze takto odečíst, celkem činí 12.000 Kč.
   • Potvrzení o výši příspěvku na soukromé životní pojištění, maximální částka, kterou lze takto odečíst, celkem činí 12.000 Kč.
   • Potvrzení o zaplacených členských příspěvcích odborové organizaci, takto lze odečíst částku do výše 1,5 % zdanitelných příjmů, maximálně však do výše 3.000 Kč.
   • Potvrzení o úhradě za zkoušky ověřující výsledky dalšího vzdělání, max. však do výše 10.000 Kč (u poplatníka se zdravotním postižením max. 13.000 Kč a s těžším zdravotním postižením max. 15.000 Kč).
   • Potvrzení o podpoře výzkumu a vývoje.
   • Potvrzení o výši výdajů na umístění vyživovaného dítěte v předškolním zařízení, max. však do výše 9.900 Kč v roce 2016.
   • Příloha k prokázání nároku na daňové zvýhodnění, je povinnou přílohou pokud poplatník uplatňuje nárok na daňové zvýhodnění. To platí za předpokladu, že druhý z poplatníků je zaměstnanec.