DPFO pro osoby s příjmem z pronájmu

KDO MUSÍ PODÁVAT

Každý, kdo má příjmy z pronájmu nemovitých věcí (dům, pozemek, byt…) a to i krátkodobě, nebo dlouhodoběpříjmy z pronájmu movité věci (auto, stoje,….). Pro nutnost podávat daňové přiznání kvůli ostatním příjmům je důležité, aby výše vašeho příjmu přesáhla hranici 15.000 Kč celkového příjmu, pro zaměstnané pak max. 6.000 Kč, do těchto limitů se nezapočítávají příjmy zdaněné srážkovou daní a příjmy od daně osvobozené.

UPOZORNĚNÍ

 • Máte právo podepsat PROHLÁŠENÍ POPLATNÍKA DANĚ Z PŘÍJMŮ FYZICKÝCH OSOB ZE ZÁVISLÉ ČINNOSTI A Z FUNKČNÍCH POŽITKŮ (takzvaný růžový papír) jen u jednoho zaměstnavatele v průběhu roku, tedy pokud máte souběh zaměstnání, neměli byste tento formulář podepsat dvakrát.
 • Prohlášení můžete podepsat do 25. 1. daného roku, abyste měli právo na měsíční slevu na dani, popř. daňový bonus.
 • Od roku 2014 se zavádí nová sleva, tzv. školkovné. Rodiče si mohou od daňového základu odečíst výdaje na umístnění vyživovaného dítěte v předškolním zařízení. Výše slevy je limitována viz podrobné informace níže.
 • FORMULÁŘ

  Jedná se o přiznání 25 5405 MFin 5405 se všemi přílohami, aktuální vzor najdete zde

  TERMÍNY

  1.4.
  • Přiznání je třeba odevzdat vždy do 1. 4. dalšího roku.
  • Jestliže jste požádali o pomoc daňového poradce, pak musíte do 1. 4. dalšího roku odevzdat na finančí úřad plnou moc a daňové přiznání pak odevzdat do 1. 7.
  • Daň musíte zaplatit na účet č. 721-matrika vašeho finančního úřadu, VS je RČ.

  PODKLADY

  Pro správné vyplnění daňového přiznání budete potřebovat tyto podklady. Pozorně si přečtěte podrobnosti, podklady můžete přiložit k objednávce v libovolné formě (pdf, excel, word, xml, jpg, ….):
  • Podklady pro zjištění základu daně:
   • Potvrzení o zdanitelných příjmech ze závislé činnosti a z funkčních požitků od všech zaměstnavatelů (pokud jste byl/a zaměstnán/a).
   • Výši příjmů (tedy nájemného) a skutečné výdaje. V případě pronájmu můžete použít výdaje procentem a to 30 %.
   • Uveďte, zda je daná věc ve společném jmění manželů.
  • Podklady pro slevy na dani:
   • Jméno a RČ manžela/ky, jestliže žádáte o uplatnění slevy na manžela/ku a nemá vlastní příjem převyšující za daný rok 68.000 Kč.
   • Potvrzení, že jste držitelem průkazu ZTP/P.
   • Jméno a RČ dětí, které žijí s vámi ve společné domácnosti, a vy žádáte o daňové zvýhodnění. Pokud v domácnosti žije více poplatníků, může daňové zvýhodnění uplatnit pouze jeden z nich.
   • Potvrzení, že jste byl v daném roce studentem.
  • Podklady pro odčitatelné položky ze základu daně:
   • Potvrzení o předání finančního daru neziskové organizaci. Aby bylo možné dar uznat jako odčitatelnou položku musí úhrnná hodnota daru (darů) ve zdaňovacím období přesáhnout 2 % ze základu daně anebo činit alespoň 1.000 Kč. V úhrnu lze odečíst nejvýše 10 % ze základu daně.
   • Potvrzení o výši zaplacených úroků na stavební spoření nebo hypotéku, maximální částka je 300.000 Kč nebo 25.000 Kč za měsíc, kdy jste úroky spláceli.
   • Potvrzení o výši příspěvku na penzijní připojištění a či pojištění, maximální částka, kterou lze takto odečíst, celkem činí 12.000 Kč.
   • Potvrzení o výši příspěvku na soukromé životní pojištění, maximální částka, kterou lze takto odečíst, celkem činí 12.000 Kč.
   • Potvrzení o zaplacených členských příspěvcích odborové organizaci, takto lze odečíst částku do výše 1,5 % zdanitelných příjmů, maximálně však do výše 3.000 Kč.
   • Potvrzení o úhradě za zkoušky ověřující výsledky dalšího vzdělání, max. však do výše 10.000 Kč (u poplatníka se zdravotním postižením max. 13.000 Kč a s těžším zdravotním postižením max. 15.000 Kč).
   • Potvrzení o podpoře výzkumu a vývoje.
   • Potvrzení o výši výdajů na umístění vyživovaného dítěte v předškolním zařízení, max. však do výše 9.900 Kč v roce 2016.
   • Příloha k prokázání nároku na daňové zvýhodnění, je povinnou přílohou pokud poplatník uplatňuje nárok na daňové zvýhodnění. To platí za předpokladu, že druhý z poplatníků je zaměstnanec.