Kontrolní hlášení k DPH

KDO MUSÍ PODÁVAT

Kontrolní hlášení podávají plátci DPH i osoby identifikované k dani,
 • každý měsíc bez ohledu na období pro podání přiznání k DPH, pokud se jedná o právnickou osobu
 • podle období pro přiznání k DPH, pro fyzické osoby
Nulové kontrolní hlášení se nepodává.

UPOZORNĚNÍ

Kontrolní hlášení musíte podávat elektronicky, ale jen tehdy, pokud k němu máte důvod, nulové nepodáte.
  SANKCE:
 • za pozdní odevzdání po řádném termínu 1.000 Kč
 • za odevzdání po výzvě FÚ 10.000 Kč
 • za neodevzdání následného hlášení dle výzvy FÚ ke změně , doplnění 30.000 Kč
 • za neodevzdání po výzvě FÚ 50.000 Kč

FORMULÁŘ

Aktuální vzor najdete zde

TERMÍNY

Kontrolní hlášení je třeba odevzdat
 • k 25. dni v dalším měsíci jestliže jste právnická osoba nebo fyzická osoba měsíční plátce.
 • k 25. dni v dalším měsíci, který následuje po daném čtvrtletí, jestliže jste fyzická osoba čtvrtletní plátce DPH.

PODKLADY

Pro správné vyplnění hlášení budete potřebovat tyto podklady.Podklady můžete přiložit k objednávce v libovolné formě (pdf, excel, word, xml, jpg, ….):
 • Seznam vydaných a přijatých faktur, seznam pokladních dokladů v daném období s celkovou částkou nad 10 000 Kč (částka včetně DPH), zde musí být uvedené
  • DIČ odběratele či dodavatele
  • evidenční číslo daňového dokladu
  • DUZP či datum povinnosti přiznat daň
  • základ daně a daň (v členění jednotlivých sazeb DPH)
  • u plnění v režimu přenesené daňové povinnosti kódy jednotlivých druhů plnění
 • Přiznání k DPH za dané období, pokud není součástí Vaší objednávky (v kontrolním hlášení je třeba uvést údaje, které navazují na údaje v přiznání k DPH)