Plná moc pro fyzické osoby

  • Zákonný termín pro podání daňového přiznání a splatnost daně z příjmů lze prodloužit o 3 měsíce do 1.7. následujícího roku. Prodloužení termínu je možné na základě plné moci pro zpracování a podání daňového přiznání udělené daňovému poradci.
  • Na základě Vaší objednávky Vám zašleme plnou moc ve formátu pdf. Plnou moc zašlete na finanční úřad z datové schránky, nebo doručíte osobně či poštou. Plná moc musí být uložena u příslušného finančního úřadu v zákonném termínu, tedy do 1.4. následujícího roku.
  • Plnou moc pro daňového poradce využijete v situaci, že z jakéhokoliv důvodu nestíháte podat daňové přiznání k dani z příjmu právnických osob v řádném termínu. Pomůže Vám také posunout splatnost daně a to bez jakýchkoliv sankcí.
  • Součástí této služby je následná formální kontrola daňového přiznání a jeho podání daňovým poradcem.
  • Plnou moc k zastupování daňovým poradcem využijete i při jakémkoliv jiném zastupování.