Přihláška k registraci daně z příjmu

KDO MUSÍ PODÁVAT

  • Přihlášku k dani z příjmů je třeba podat v případě, že začínáte podnikat, nebo po založení společnosti.
  • Současně s přihláškou k dani z příjmů je možné podat i přihlášku k dani silniční a k dani ze závislé činnosti (za zaměstnance) zálohové a srážkové.
  • Přihláška k dani z přidané hodnoty se podává na zvláštním formuláři.

UPOZORNĚNÍ

  • Nezapomeňte, že po zápisu společnosti do obchodního rejstříku a fyzické osoby na živnostenském odboru se musíte přihlásit k dani z příjmu.

TERMÍNY

Přihlášku k dani musíte podat vždy 30 dnů od zjištění skutečnosti, díky které vám nastala daňová povinnost.

PODKLADY

Pro vyplnění budete potřebovat tyto dokumenty, podklady můžete přiložit k objednávce v libovolné formě (pdf, excel, word, xml, jpg, ….):
  • Výpis z obchodního rejstříku nebo živnostenský list fyzické osoby.
  • Pro přihlášku k silniční dani datum pořízení vozu, nebo datum od kdy jste začali používat vozidlo pro firemní účely (datum od kdy budete platit silniční daň).
  • Pro přihlášku k dani za závislé činnosti datum od kdy máte zaměstnance, za kterého budete poprvé platit zálohovou nebo srážkovou daň.