Souhrné hlášení k DPH

KDO MUSÍ PODÁVAT

  Každý, kdo měl v daném období (měsíc nebo čtvrtletí) zdanitelné plnění, která udělal se subjekty z jiných států EU, jedná se hlavně o
 • dodání zboží, osobě registrované k DPH v jiném státu EU
 • poskytnutí služby s místem plnění v jiné zemi EU, je-li příjemce služby povinen přiznat a zaplatit daň (umístění reklamy z ciziny na svém webu)
 • přemístění obchodního majetku do jiného státu EU za účelem uskutečňování ekonomických činností

UPOZORNĚNÍ

 • Souhrnné hlášení musíte podávat elektronicky, ale jen tehdy, pokud k němu máte důvod, nulové nepodáte.
 • V případě dodání zboží podáváte souhrnné hlášení měsíčně, jinak podle svého zdaňovacího období (měsíčně či čtvrtletně).

FORMULÁŘ

Aktuální vzor najdete zde

TERMÍNY

 • Hlášení je třeba odevzdat vždy k 25. dni v dalším měsíci, jestliže jste měsíční plátce DPH, nebo se jedná o dodání zboží.
 • Hlášení je třeba odevzdat vždy k 25. dni v dalším měsíci, který následuje po daném čtvrtletí, jestliže jste čtvrtletní plátci DPH.

PODKLADY

Pro správné vyplnění hlášení budete potřebovat tyto podklady. Pozorně si přečtěte podrobnosti, podklady můžete přiložit k objednávce v libovolné formě (pdf, excel, word, xml, jpg, ….):
 • IČO a stát zahraniční firmy, s kterou jste měli plnění.
 • Kód plnění:
  • 0 - dodání zboží do jiného členského státu osobě registrované k dani v jiném členském státě (§ 13 odst. 1 a 2 zákona)
  • 1 - přemístění obchodního majetku plátcem do jiného členského státu (§ 13 odst. 6 zákona)
  • 2 - dodání zboží uvnitř území Evropského společenství formou třístranného obchodu (§ 17 zákona), tento kód vyplňuje pouze prostřední osoba
  • 3 - poskytnutí služby s místem plnění v jiném členském státu (§ 9 odst. 1 zákona), pokud je povinen přiznat a zaplatit daň příjemce služby
 • Počet plnění, tedy počet faktur vystavených na danou firmu.
 • Celková hodnota plnění v Kč, tedy součet částek na fakturách dané firmě v Kč.