Přehled pro správu sociálního zabezpečení

KDO MUSÍ PODÁVAT

  Podat přehled je povinna každá osoba samostatně výdělečně činná (OSVČ). Přehled podávají OSVČ s hlavní i vedlejší činností. Pro posouzení, zda je podnikání hlavní nebo vedlejší činností, není podstatná výše příjmů.
   Jako vedlejší se bere pro účely SSZ podnikání v případě, že
  • jste zaměstnáni,
  • pobíráte invalidní či starobní důchod,
  • pobíráte rodičovský příspěvek,
  • pobíráte příspěvek na pomoc v mateřství, nemocenskou v době porodu a těhotenství,
  • jste ve výkonu vojenské služby,
  • staráte se o nezaopatřenou osobu,
  • staráte se o osobu, která je závislá na pomoci v II-IV stupni, či o dítě do 10 let ve stupni I.

UPOZORNĚNÍ

  Nezapomeňte, že OSVČ mají povinnost Přehled podat, i když neměly v daném roce žádný příjem. OSVČ s hlavní činností jsou povinné platit sociální pojištění i v případě, že vykazují ztrátu.
  Po podání přehledu se mění výše zálohy. Nová výše zálohy musí být placena poprvé za kalendářní měsíc, ve kterém byl nebo měl být podán přehled, a platí se ve stejné výši až do měsíce předcházejícího měsíci, kdy bude přehled předložen v dalším roce. Záloha za daný kalendářní měsíc se platí od 1. do 20. následujícího měsíce.
  V objednávce lze vyplnit zároveň i Přehled pro zdravotní pojišťovnu.

FORMULÁŘ

Aktuální vzor přehledu najdete zde

TERMÍNY

1. 5.
 • Přehled je třeba odevzdat do 1. 5. následujícího roku.
 • Pokud daňové přiznání zpracovává daňový poradce a tuto skutečnost do 30. 4. doložíte správě sociálního zabezpečení (např. zasláním plné moci pro daňového poradce), pak je třeba přehled odevzdat do 1. 8. následujícího roku.
 • V případě, že OSVČ není povinna podávat daňové přiznání, musí Přehled podat nejpozději do 31. 7. následujícího roku.
 • Nedoplatek uhraďte na účet č. 1011-matrika vaší okresní správy sociálního zabezpečení/0710.

PODKLADY

Pro správné vyplnění přehledu budeme potřebovat tyto podklady. Podklady můžete přiložit k objednávce v libovolné formě (pdf, excel, word, xml, jpg, ….):
 • Výši příjmů a výdajů z podnikání dle daňového přiznání.
 • Inventuru pohledávek, kterou vám zaslala Správa sociálního pojištění.
 • Důvod vedlejší činnosti a měsíce, v nichž tento důvod trval.
 • Jestliže jste při podnikání měli spolupracující osobu, uveďte její jméno a příjmení, adresu, rodné číslo.