Vyúčtování zálohové a srážkové daně

KDO MUSÍ PODÁVAT

  Vyúčtování zálohové daně podává každý zaměstnavatel, který má zaměstnance na
 • hlavní pracovní poměr,
 • dohodu o provedení činnosti,
 • dohodu o provedení práce (při odměně vyšší než 10.000 Kč nebo pokud zaměstnance podepsal PROHLÁŠENÍ POPLATNÍKA DANĚ Z PŘÍJMŮ FYZICKÝCH OSOB ZE ZÁVISLÉ ČINNOSTI A Z FUNKČNÍCH POŽITKŮ).
  Vyúčtování srážkové daně podává každá firma, která
 • má zaměstnance na dohodu o provedení práce, jehož příjem v součtu u téhož zaměstnavatele nepřesáhne za kalendářní měsíc částku 10 000 Kč a zaměstnanec u tohoto plátce daně nepodepsal PROHLÁŠENÍ POPLATNÍKA DANĚ Z PŘÍJMŮ FYZICKÝCH OSOB ZE ZÁVISLÉ ČINNOSTI A Z FUNKČNÍCH POŽITKŮ (takzvaný růžový papír),
 • vyplácí společníkům rozdělený zisk či dividendy,
 • z výher a cen v loteriích a jiných podobných hrách, v reklamních soutěžích a reklamním slosování,
 • z úroků z vkladů na účtech, které nejsou podle podmínek toho, kdo účet vede, určeny k podnikání,
 • plynoucí při zániku smlouvy o penzijním připojištění se státním příspěvkem, smlouvy o penzijním pojištění a smlouvy na soukromé životní pojištění ve formě odbytného nebo jiného plnění souvisejícího se zánikem penzijního pojištění nebo odkupného,
 • autorů, jejichž úhrnná výše od téhož plátce nepřesáhne v kalendářním měsíci 10 000 Kč.

UPOZORNĚNÍ

 • Sazba srážkové i zálohové daně činní 15%.
 • Jestliže zaměstnanec na DPP měl v nějakém měsíci příjem vyšší než 10 000 Kč, jste povinni ho přihlásit na správu sociálního zabezpečení a na jeho zdravotní pojišťovnu a za daný měsíc odvést sociální a zdravotní pojištění.
 • V případě, že jste k dané dani přihlášeni, ale neměli jste v daném roce žádného zaměstnance, musíte podat nulové vyúčtování.
 • Zaměstnanec, který podepíše PROHLÁŠENÍ POPLATNÍKA, má nárok na slevu na dani.

FORMULÁŘ

Pro vyúčtování srážkové daně se jedná o přiznání 25 5466 MFin 5466, aktuální vzor najdete zde
  Pro vyúčtování zálohové daně se jedná se o přiznání 25 5459 MFin 5459, aktuální vzor najdete zde

  TERMÍNY

  PODKLADY

  Pro vyplnění budete potřebovat tyto dokumenty, ne všechny musíte vyplnit, pozorně si přečtěte podrobnosti, podklady můžete přiložit k objednávce v libovolné formě (pdf, excel, word, xml, jpg, ….):
  • Výpisy z účtu s platbami sražených daní, stačí tabulka v Excelu, musí být jasně patrno, zda jde o srážkovou či zálohovou daň, pokud jste plátci obou daní.
  • Rekapitulace ze mzdového programu o výši sražených daní po měsících, musí být jasně patrno, zda jde o srážkovou či zálohovou daň, pokud jste plátci obou daní.
  • Číslo účtu, z kterého byly srážky placeny.
  • Počet zaměstnanců a místa, kde zaměstnanci pracují, pokud máte více provozoven, přiřaďte počet zaměstnanců k danému pracovišti.
  • Úhrn přeplatků z ročního zúčtování za minulý rok.
  • Částky, které vám byli (po měsících) správcem daně předepsány k přímé úhradě, musí být jasně patrno, zda jde o srážkovou či zálohovou daň, pokud jste plátci obou daní.