Přehled pro zdravotní pojišťovnu

KDO MUSÍ PODÁVAT

  Podat přehled je povinna každá osoba samostatně výdělečně činná (OSVČ). Přehled podávají OSVČ s hlavní i vedlejší činností. Pro posouzení, zda je podnikání hlavní nebo vedlejší činností, není podstatná výše příjmů.
   Jako vedlejší se bere pro účely SSZ podnikání v případě, že
  • jste zaměstnáni,
  • pobíráte invalidní či starobní důchod,
  • pobíráte rodičovský příspěvek,
  • pobíráte příspěvek na pomoc v mateřství, nemocenskou v době porodu a těhotenství,
  • jste ve výkonu vojenské služby,
  • staráte se o nezaopatřenou osobu,
  • staráte se o osobu, která je závislá na pomoci v II-IV stupni, či o dítě do 10 let ve stupni I.

UPOZORNĚNÍ

  Pokud jste během kalendářního roku změnili zdravotní pojišťovnu, musíte vyplnit a odevzdat formuláře všech pojišťoven, u kterých jste byli během roku pojištěni.
  Nezapomeňte, že OSVČ mají povinnost Přehled podat, i když neměly v daném roce žádný příjem. OSVČ s hlavní činností jsou povinné platit zdravotní pojištění i v případě, že vykazují ztrátu.
  Po podání přehledu se mění výše zálohy. Nová výše zálohy musí být placena poprvé za kalendářní měsíc, ve kterém byl nebo měl být podán přehled, a platí se ve stejné výši až do měsíce předcházejícího měsíci, kdy bude přehled předložen v dalším roce.
  V objednávce lze vyplnit zároveň i Přehled pro správu sociálního zabezpečení.

FORMULÁŘ

Aktuální vzor přehledu pro všechny pojišťovny najdete zde

TERMÍNY

1. 5.
 • Přehled je třeba odevzdat do 1. 5. následujícího roku.
 • Pokud daňové přiznání zpracovává daňový poradce a tuto skutečnost do 30. 4. zdravotní pojišťovně doložíte (např. zasláním plné moci pro daňového poradce), pak je třeba přehled odevzdat do 1. 8. následujícího roku.
 • Osoby, které nemají povinnost podat daňové přiznání, podávají přehled nejpozději do 8. 4. následujícího roku.
 • Doplatek pojistného je splatný do 8 dnů po dni, ve kterém byl přehled podán. Pokud je přehled podán po termínu, je doplatek splatný do 8 dnů po řádném termínu pro podání. Doplatek na zdravotním pojištění uhraďte na účet Vaší zdravotní pojišťovny.

PODKLADY

Pro správné vyplnění přehledu budeme potřebovat tyto podklady. Podklady můžete přiložit k objednávce v libovolné formě (pdf, excel, word, xml, jpg, ….).
 • Výši příjmů a výdajů z podnikání dle daňového přiznání.
 • Vyúčtování záloh na zdravotní pojištění - dopis, který vám zaslala vaše zdravotní pojišťovna.
 • Důvod, proč vám nebyl vyměřen minimální vyměřovací základ, a měsíce, v nichž tento důvod trval.